Condiții generale de utilizare a site-ului

Cortex Trade & Services SRL utilizeaza si opereaza site-ul „www.cortex-services.ro” pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către Utilizatori este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când acceesați site-ul, când îl parcurgeți şi îl utilizați, acceptați implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care ați putea să o aveți cu Cortex Trade & Services SRL.

· Informaţii despre servicii

· Hyperlink-uri

· Limitarea responsabilităţii

· Drept aplicabil

· Actualizarea condiţiilor generale

 

Informaţii despre servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii Cortex furnizate în Europa. Imaginile serviciilor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea Cortex Trade & Services SRL.
Cortex Trade & Services SRL îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele serviciilor prezentate, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a siteului, fără ca aceste modificări/actualizări să angajeze responsabilitatea Cortex Trade & Services SRL. 

 

Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.cortex-services.ro necesită o autorizație prealabilă în scris de la Cortex Trade & Services SRL. Dacă dorești să plasezi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactezi responsabilul site-ului www.cortex-services.ro. Cortex Trade & Services SRL nu poate fi, în nici un caz, facută responsabilă pentru punerea la dispozitie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.cortex-services.ro și nu este responsabilă, în niciun fel, de conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri. 

 

Limitarea responsabilității

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. În niciun caz, Cortex Trade & Services SRL, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.

Conținutul site-ului este prezentat fără nicio garanție, de nicio natură. Informațiile asupra serviciilor, modelelor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de Cortex Trade & Services SRL. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Trebuie deci să vă asigurați ca legea țării de unde se stabilește conectarea vă autorizează să accesați site-ul nostru. 

 

Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Conditiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instantele românești vor fi considerate competente.

 

Actualizarea condițiilor generale

Cortex Trade & Services SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site, precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări sunt opozabile/aplicabil utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

 

Drepturi de proprietate intelectuală, Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra imaginilor si siglelor

Cortex Trade & Services SRL este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Cortex Trade & Services SRL sau a unor terţi care au autorizat Cortex Trade & Services SRL să le utilizeze. Imaginile, siglele și însemnele prezentate în acest site sunt protejate conform drepturilor de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia imaginilor si siglele înregistrate.
Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau ale imaginilor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privind proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Cortex Trade & Service SRL, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

 

Drepturi de marcă

Numele mărcilor, logo-urile, numele producatorilor de software si echpamente etc., sunt mărci înregistrate şi trebuiesc tratate cu respectarea drepturilor de autor din România și țările lor de origine. Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site sunt o simplă indicare a brandurilor pentru care Cortex Trade & Services SRL prestează servicii în mod direct sau prin terți.
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.
Puteți consulta acest site fără a vă dezvălui identitatea sau da cea mai mică informație în ceea ce vă privește.
Informațiile fără caracter personal pe care ni le veți comunica vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și vor putea fi utilizate de către Cortex Trade & Services SRL, în mod liber, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, precum și a dispozitiilor privind secretul bancar.

 

Date personale

Acordând o atenție specială transparenței și protecției drepturilor dumneavoastră, Cortex Trade & Services SRL nu va utiliza, sub orice formă, datele și informațiile permițând să vă identifice personal, pe care ni le comunicați prin completarea și trimiterea formularelor figurând pe site, pentru a fi prelucrate și utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, marketing, publicitate şi marketing direct, în conformitate cu legislația în vigoare - Legea 677/2001.

Datele personale nu vor putea fi transferate către terți sau făcute publice, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Cortex Trade & Services, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
- de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele tale nu sunt prelucrate;
- de intervenţie asupra datelor transmise.

Prezentul acord se completeaza cu celelalte Condiții Generale.
Aceste informații sunt confidențiale și nu sunt păstrate de către Cortex Trade & Services SRL.

 

Date fără caracter personal

Informațiile fără caracter personal pe care ni se comunică și care se referă la preferințele, interesele și localizarea geografică, sunt utilizate pentru a vă propune  servicii adaptate.

Este posibil să obținem informații în mod automat dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, la platforma computerului și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

 

Cookies

1. Politica de utilizare cookie-uri

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de către Cortex Trade & Services. 

2. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). 

3. La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Cortex pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personală a utilizatorului. 

4. Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: pe sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau la închiderea aplicației (browserului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii cookie-ului sau până când sunt șterse manual de utilizator. 

5. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:Cookie-uri de performanță a site-uluiCookie-uri de analiză a vizitatorilor

· Cookie-uri pentru geotargetting

· Cookie-uri de înregistrare

· Cookie-uri pentru publicitate

· Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

6. Conțin cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. 

7. Ștergerea cookie-urilor

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browserul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browserului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite functionalități ale paginii web. 

8. De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele tale, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

· Conținut și servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse și serviciiOferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor

· Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search)

· Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site

· Furnizarea de pulicitate mai relevantă pentru utilizator

· Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc).

Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.  

9. Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware.

Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.
Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fii atent în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale. 

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.Iată câteva sfaturi care te pot asigura că navighezi fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

· Particularizează-ți setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru tine al securității utilizării cookie-urilor.

· Dacă nu te deranjează cookie-urile și ești singura persoană care utilizează computerul, poți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

· Dacă împarți accesul la calculator, poți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închizi browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookie-uri si de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

· Instalează-ți și updatează-ți constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.Asigură-te ca ai browserul mereu updatat.

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă dorești să te bucuri de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, poți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să poți naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu vei mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel poți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

· Cookie settings în Internet Explorer

· Cookie settings în Firefox

· Cookie settings în Chrome

· Cookie settings în Safari

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, poți consulta și site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/